2.3.2.13 Stad Mouscron

Moeskroen

[de Lage Landen] [in English] [Vorige] [Volgende]


Zie ook:


Beschrijving van de vlag

In zilver een vlammende baar van keel. Verhoudingen zijn 2:3.


Status van de vlag

Aangenomen op 18 december 1991.


Beschrijving van het wapen

Gevierendeeld; in I en IV van keel, gewapende ridder van azuur op een paard gezadeld van zilver en dragend een zwaard van hetzelfde; in II en III van zilver een baar van vlammen van keel; over het geheel een tweekoppige adelaar van sabel, gebekt, getongd en genageld van keel, diadeem van keel, met keizerlijke kroon.


Geschiedenis

Na het decreet van 5 juli 1985, waarbij het Heraldische Raad van de Franse Gemeenschap van België werd geïnstalleerd, en gevolgd door de vaststelling van de procedure ter erkenning van de wapens der gemeenten door het arrest van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 augustus 1988, volgde een nieuwe beraadslaging van de gemeenteraad van Mouscron in verband met het wapen en de vlag op 21 maart 1989. Pas na het arrest van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 26 februari 1991, waarbij het Arret van 8 augustus 1988 werd gewijzigd, volgd nog een beraadslaging van de gemeenteraad, waarbij rekening werd gehouden met de opmerkingen uitgebracht door de heraldische raad. Haar keuze werd door de Executieve van de Franse Gemeenschap bevestigd in het Arrest van 18 december 1991, waarbij aan de stad Mouscron het hierboven gegeven wapenschild en vlag werden toegekend.


Laatste aanpassing: 1997-08-30

f.a.vanlaenen@ieee.org