2.5 Communauté française en Belgique (1973/NU)

Franse Gemeenschap in België

[de Lage Landen] [in English] [Vorige] [Volgende]Beschrijving van de vlag

In goud, Paulushaan van keel.

Deze haan is niet te verwarren met de Franse haan. Kenmerkend voor de Waalse Haan is dat hij een poot optilt, en zingt, en wordt daarom Coq hardy genoemd. De kleuren (geel en rood) zijn die van Liège.

De officiële nota van 3 juli 1913 [Mor87] bevat hetvolgende:

De vertegenwoordigers van de Waalse Vergadering, belast met het uitwerken van de details van de officiële vlag hebben op 3 juli 1913 de volgende beslissingen genomen: De vlag is vierkant. De volgende grootten zijn aanbevolen: 1,50x1,50; 2,10x2,10; 3,00x3,00. De vlag draagt een Coq hardy (fiere haan), zonder inscriptie. De kleuren zijn: voor de achtergrond oranje-geel; voor de haan, purper-rood. De haan meet in de hoogte twee derde van de hoogte van de vlag. Dus, voor een vlag van 1,50x1,50 heetf de haan een hoogte van 1m. [...] De officiële haan is deze getekend door de schilder Pierre Paulus. Een reproductie ervan is toegevoegd aan deze nota. Het is van belang dat de contouren en de vorm van het inwendige van de pluimen exact gevolgd wordt. De vlag is vergezeld met een sjerp met de Belgische kleuren. Deze sjerp heeft een breedte van 10 tot 12 centimeter. Eé:n van de uiteinden draagt de datum 1830, de andere 1912. Deze twee data worden in het zwart op de gele band geschreven.

De wet van 3 juli 1991 [Mor87] schrijft voor:

"De haan is ingeschreven in een onzichtbare cirkel, met als middelpunt het middelpunt van de vlag, waarvan de diameter gelijk is aan de hoogte van de vlag en waarvan de cirkelomtrek door het uiteinde gaat van de hoogste en laagste pennen van de staart, en het uiteinde van de opgeheven poot. De haan wordt horizontaal geplaatst met behulp van een onzichtbare rechte, gaande van de top van zijn kam naar de hoogste pen van zijn staart."


Geschiedenis van de Waalse haan

Op de vergaderingen van 16 maart en 20 april 1913 besliste de Assemblée nationale wallonne (Nationale Waalse vergadering) van Jules Destrée om de haan te gebruiken als Waals symbool. De invloed van Frankrijk is duidelijk, maar de haan is niet dezelfde als de Franse haan.

Bij het begin van de staatshervorming, in 1970, was de Franse Gemeenschap verplicht een symbool te kiezen. Met de wet van 20 juli 1975 besliste ze te kiezen voor de Waalse Haan, ondanks het feit dat ze ook de Franstalige Brusselaars vertegenwoordigt.

De wet van 3 juli 1991 toont een afbeelding van de vlag en het embleem van de Franse Gemeenschap. De verhouding wordt op 2:3 gebracht, samen met de specificatie van de exacte positie van de haan op de vlag. Tevens wordt er een standaard gedefinieerd voor de hogere overheden van de Franse Gemeenschap, namelijk Goud, Coq Hardy van Keel, met rand van Goud en Keel in proporties 26:30 (cm).


Wetgeving aangaande bevlaggingen

Het decreet van de Franse Gemeenschap van 20 juli 1975 stelt dat de vlag van de Franse Gemeenschap onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde dagen als de Belgische vlag dient gehesen te worden. [Goe]


Laatste aanpassing: 1997-07-27

f.a.vanlaenen@ieee.org