Inleiding

[de Lage Landen] [in English] [Vorige] [Volgende]Overzicht van de inhoud

Deze groep van bladzijden tracht een zo goed mogelijk overzicht te geven van de vlaggen die in de lage landen gevoerd worden of werden. Dit behelst onder meer de staatsvlaggen, de provinciale vlaggen en de gemeentelijke vlaggen, voor zover ze mij bekend zijn. Aanvullingen of verbeteringen zijn hierbij natuurlijk steds welkom.

De bladzijden worden hierbij gerangschikt van het hoogste niveau, zoals bijvoorbeeld de natie, tot het laagste niveau, bijvoorbeeld een dorpspartij, in een hiërarchische volgorde. Om de vlag van een specifieke entiteit op te zoeken, kan u rechtstreeks in de index kijken, of afdalen in de hiërarchie.

Een andere manier bestaat erin de index te raadplegen, waar een groot aantal trefwoorden samengebracht zijn. Bij deze trefwoorden vindt u de namen van alle opgenomen entiteiten, met eventuele vertaalde namen indien van toepassing, figuren en kenmerken van de vlaggen, en eigennamen uit de opgenomen korte geschiedenissen. De "gewone" die vaak voorkomen zijn niet opgenomen in deze index.

Ten slotte is het nuttig te wijzen naar het glossarium, dat een aantal termen gebruikt bij het beschrijven van de vlaggen illustreert. Om de vlaggen op te zoeken die de voorkomende figuren voeren, kan u naar de index gaan.

Elke bladzijde heeft bovenaan een beknopte keuzebalk. U kan vooreerst steeds kiezen om terug te gaan naar de inhoudstafel. Daarnaast kan u ook de bladzijden in de andere talen raadplegen, wanneer aanwezig, maar er dient opgemerkt dat de Nederlandse bladzijden over het algmeen het meest volledig en het best bijgewerkt zijn. Ten slotte kan u ook kiezen om naar de volgende en de vorige bladzijden te gaan, ongeacht hun hiërarchische rang. Indien een bladzijde hiërarchisch lagere bladzijden heeft, kan u een tafel hiervan vinden onderaan de bladzijde.


Structuur van de bladzijden

Per entiteit dat in de Lage Landen tijdens een bepaalde periode heeft bestaan, wordt vlag en/of wapen gegeven, samen met enkele gegevens over de locatie en de geschiedenis ervan.

De naamgeving van de bladzijden is als volgt:


Naamgeving van de entiteiten

In de titel wordt steeds de naam in de eigen taal opgenomen, conform een richtlijn van de Verenigde Naties. De vertaling van de naam, indien gebruikelijk, wordt in de ondertitel opgenomen.


Kopiëren van figuren

Aangezien ik toch geen mogelijkheden heb om mijn copyright uit te oefenen, en bovendien niet alle figuren door mij zelf gemaakt werden, geef ik alle figuren vrij. Om ze te bewaren, klik op de figuur, zodat de figuur op zich bekomen wordt, waarna een eenvoudige Save As... het figuurtje zou moeten bewaren. Sommige browsers laten zelfs toe dat de figuren in-line bewaard worden.


Medewerkers

Ik ben aan de volgende mensen dank verschuldigd:


Laatste aanpassing: 1997-07-17

f.a.vanlaenen@ieee.org