4.3 Provincie Fryslân (1814/NU)

Friesland

[de Lage Landen] [in English] [Vorige] [Volgende]


(1: Vlag)

(2: Wapen)


Beschrijving van de vlag

(1) In Azuur, drie Banden van Zilver. In de Banden, 2:3:2 Bladeren van Keel.

De verhoudingen van de vlag zijn 9:13.

De vlag werd aangenomen op 9 juli 1957.


Beschrijving van het wapen

(2) In azuur, twee luipaarden van goud, zeven turven van goud (2:2:3)


Geschiedenis van de provincie

In de Oudheid woonden de Friezen aan de Noordzeekust tussen de Rijn en de Eems, in de Middeleeuwen hadden ze zich uitgestrekt in het Oosten tot aan de Weser en in het Westen tot het Zwin. Men onderscheidde toen West-Friesland tussen het Zwin en de Zuiderzee, Midden-Friesland tussen de Zuiderzee en de Lauwerszee en Oost-Friesland tussen de Lauwerszee en de Weser. Veel geloofsverkondigers met onder andere Willibrord en Bonifatius predikten er het kristendom in de 8ste eeuw. Niettegenstaande de pogingen van de Romeinen in de Oudheid en van de Franken in de Middeleeuwen om ze te onderwerpen, bleven ze feitelijk onafhankelijk.

In de 14de eeuw werd het land geteisterd door de partijoorlogen van de Schieringers en de vetkopers. Pas in 1524, na een lange strijd, kon Karel V zich heer van Friesland noemen. Ten tijde van de Kerkhervorming ontstond er de sekte der Doopsgezinden, die sinds 1537 door Menno Simonsz werden geleid. In de 16de en 17de eeuw was het één van de Zeventien Provinciën en sedert Karel V had het dezelfde landsheer als de overige Nederlandse gewesten, al behield het na de afzwering van Filips II van Spanje, van 1584 tot 1747 zijn eigen Oranjestadhouders. De hoofdstad is Leeuwarden.


4.3.1 Gemeente Ameland
4.3.2 Gemeente Terschelling en Vlieland


Laatste aanpassing: 1996-10-06

f.a.vanlaenen@ieee.org