4.2 Provincie Flevoland (1986-JAN-01/NU)

[de Lage Landen] [in English] [Vorige] [Volgende]


(1: Vlag)

(2: Wapen)


Beschrijving van de vlag

(1) Tweemaal doorgesneden van azuur, goud en sinopel; in het kanton een lelie van zilver. De dwarsbalk van goud is golvend aan de hijs. Verhoudingen zijn 2:3 en 2:1:2.


Status van de vlag

De vlag werd aangenomen op 15 februari 1989.


Beschrijving van het wapen

(2) Golvend doorsneden van azuur en zilver en over alles heen een zeeleeuw, golvend doorsneden van goud en azuur, getongd en genageld van keel en houdende in de rechtervoorklauw ene lelie van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.


Status van het wapen

Aangenomen op 4 juli 1986.


Geschiedenis van de provincie

Deze provincie is onstaan door drooglegging van de voormalige Zuiderzee. Op initiatief van ir. Cornelis Lely (1854-1929) werd deze toenmalige Nederlandse binnenzee afgesloten van de Noordzee en (gedeeltelijk) ingepolderd. Destijds was het vooral de bedoeling om zodoende meer agrarische grond te krijgen, na de oorlog werd ook een stedelijke funktie ingepland om de Randstad (Amsterdam/Den Haag/Rotterdam) te ontlasten.

In 1920 werd met deze zogenaamde Zuiderzeewerken gestart. Allereerst werd in 1924 het eiland Wieringen door middel van een dam met Noord-Holland verbonden en vervolgens (in 1929) werd de zo ontstane Wieringermeer als proefpolder drooggelegd. De oppervlakte van de Wieringermeer bedraagt 20.000 ha en is bij de provincie Noord-Holland gevoegd. Tussen 1927 en 1932 werd de Afsluitdijk gebouwd. Door deze dijk werden Noord-Holland met Fryslân verbonden en veranderde de Zuiderzee in het IJsselmeer. Van 1937 tot 1942 werd de Noordoostpolder (met daarin de eilanden Urk en Schokland) ingepolderd (48.000 ha.) en in eerste instantie bij de provincie Overijssel ondergebracht. Na de Tweede Wereldoorlog werd in 1950 begonnen met de drooglegging van Oostelijk Flevoland, die in 1957 werd afgerond. In deze polder werden de gemeenten Dronten en Lelystad gevormd (samen 54.000 ha.), die niet bij een provincie werd ondergebracht. Kort daarna werd Zuidelijke Flevoland ingepolderd. De zo onstane 43.000 ha. werd bestuurd door het Openbaar Lichaam Zuidelijk IJsselmerpolders. Plannen om ook het gedeelte tussen Marken en Amsterdam droog te leggen (Markermeer) zijn nooit uitgevoerd, o.a. vanwege milieuredenen en ook omdat nadelen van het inpolderen (verzakkingen van het 'oude' land) aan het licht kwamen.

Op 1 januari 1986 werden deze gebieden met uitzondering van het Wieringermeer omgevormd tot de twaalfde provincie van Nederland: Flevoland. Deze benaming is afgeleid van de naam van het meer had rond het begin van onze jaartelling: Flevomeer. Hoofstad werd het naar de bedenker van de Zuiderzeewerken genoemde Lelystad.


Laatste aanpassing: 1997-08-11

f.a.vanlaenen@ieee.org