4.5 Provincie Groningen (1813/NU)

[de Lage Landen] [in English] [Vorige] [Volgende]


(1: Vlag)

(2: Wapen)


Beschrijving van de vlag

(1) Kruis van Zilver, Kruis van Sinopel. Linkerbovenhoek en rechteronderhoek van Keel, rechterbovenhoek en linkeronderhoek van Azuur.

De verhouding van de vlag is 2:3.


Status van de vlag

De vlag werd aangenomen op 17 februari 1950.


Beschrijving van het wapen

Gevierendeeld, I en IV in goud een tweekoppige adelaar van sabel, hartschild: in zilver een dwarsbalk van sinopel, II en III in zilver drie baren van azuur vergezeld van tien (1:4:4:1) harten van keel.


Geschiedenis van de provincie

In de Oudheid was Groningen door de Friezen bewoond. Tijdens de Middeleeuwen voerden de stad Groningen en de Ommelanden een hevige strijd voor de onafhankelijkheid tegen de Hollandse graven en de bisschoppen van Utrecht en werden ze betrokken in de geschillen tussen Schieringen en de Vetkopers. In 1536 werd Karel V als heer van Groningen gehuldigd. In de 16de en 17de eeuw was Groningen één van de Zeventien Provinciën. De stad Groningen en de Ommelanden sloten zich in 1579 bij de Unie van Utrecht tegen Spanje aan. In 1580 echter werd de stad door het verraad van Rennenberg onder de Spaanse heerschappij teruggebracht, doch in 1594 door Maurits van Nassau weer met de Unie verenigd. Doorgaans waren de betrekkingen tussen de stad en de Ommelanden slecht. Groningen stond met Friesland en Drenthe gewoonlijk onder dezelfde stadhouder uit de Friese lijn van het Huis van Oranje. Bij de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden werd het een provincie daarvan. Hoofdstad is de stad Groningen.


4.5.1 Stad Groningen


Laatste aanpassing: 1997-08-11

f.a.vanlaenen@ieee.org