4.10 Provincie Utrecht (1815/NU)

[de Lage Landen] [in English] [Vorige] [Volgende]


(1: Vlag)

(2: Wapen)


Beschrijving van de vlag

(1) Gedeeld van zilver en keel; kanton: in keel een kruis van zilver.

De verhouding is 2:3.


Status van de vlag

De vlag werd aangenomen op 15 januari 1951.


Beschrijving van het wapen

(2) Gevierendeeld, I en IV in keel een kruis van zilver, II en III in goud een klimmende leeuw van keel, getongd en genageld van azuur; hartschild: geschuind van zilver en keel.


Geschiedenis van de provincie

De provincie Utrecht is ontstaan uit het wereldlijke gebied van de bisschop, namelijk het Nedersticht, terwijl het later daarbij gekomen gebied, Overijssel, Oversticht werd geheten. Doordat die delen geen geografische eenheid vormden, miste het bisdom innerlijke kracht en de naburen waren er steeds op uit om de grenzen ervan in hun voordeel te beperken. Oorlogen tegen Holland en Gelderland, strijd om meer onafhankelijkheid vanwege de burgers en partijschappen tussen die burgers onderling (Lichtenbergers en Lokhorsten) ondermijnden het bisschoppelijk gezag dermate dat bisschop Hendrik van Beieren in 1528 zijn wereldlijk gebied aan Karel V afstond. In de 16de eeuw was de heerlijkheid Utrecht één der Zeventien Provinciën van de Nederlanden waarbij ze in 1536 voorgoed werd ingelijfd. Sindsdien is de geschiedenis van de provincie Utrecht met die van de andere provincies nauw verbonden. Hoofdstad is de stad Utrecht.


Laatste aanpassing: 1997-08-11

f.a.vanlaenen@ieee.org