5.3.1 Oude Vlaenderen

[de Lage Landen] [in English] [Vorige] [Volgende]


(1: Oude Vlaenderen, acht stukken)
(2: Oude Vlaenderen, twaalf stukken, volgens de hoofdlijnen) (3: Oude Vlaenderen, twaalf stukken, niet volgens de hoofdlijnen)


Beschrijving van het wapen

(1) Gegeerd in acht stukken van azuur en goud; hartschild: keel. [Goe]

(2 en 3) Gegeerd in twaalf stukken van azuur en goud; hartschild: keel.

Naargelang de bronnen is het wapen "Oude Vlaenderen" gegeerd van acht of twaalf stukken. Het wapen gegeerd in acht stukken is opgedeeld volgens de vier hoofdlijnen [Goe], terwijl voor het wapen gegeerd in twaalf stukken al dan niet de hoofdlijnen gebruikt worden.


Oorsprong van het wapen

Volgens een studie van E. Warlop zijn de beschrijvingen van het wapen "Oude Vlaenderen" allemaal van nà het gebruik ervan, en is er zelfs geen enkel wetenschappelijk feit waaruit vaststaat dat de eerste graven van Vlaanderen dit wapen daadwerkelijk voerden. Het wapen moet dan ook enkel gezien worden volgens zijn rol in de ontstaansgeschiedenis van de Vlaamse Leeuw. [Goe]


Laatste aanpassing: 1997-07-27

f.a.vanlaenen@ieee.org